Zapraszam do kontaktu tel.: 508 480 530
Radca prawny Ewelina Wojciechowska | 13-230 Lidzbark | ul. Nowy Rynek 17
Zapraszam do kontaktu tel.: 508 480 530

Polityka prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Wojciechowska:

 

 

Zasady ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Wojciechowska z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 17, 13-230 Lidzbark.

2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email: ado@kancelariawojciechowska.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.kancelariawojciechowska.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem telefonu: 508 480 530, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie, prawa Użytkowników.

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny.

2. Użytkownikom strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania/ uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości.
 • cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,

3. Użytkownicy, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych na adres e-mail: ado@kancelariawojciechowska.pl

4. Użytkownicy strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl, mają prawo kierować wszelkie pytania lub/i prośby dotyczące polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych na adres mailowy ado@kancelariawojciechowska.pl.

5. Użytkownicy strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl, mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres e-mail: ado@kancelariawojciechowska.pl, lub pisma na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Wojciechowska, ul. Nowy Rynek 17, 13-230 Lidzbark. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownikom strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

Cel i sposób przetwarzania danych 

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl, a ich przetwarzanie następuje:

 • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
 • w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
 • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników.

2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, telefon, oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kancelariawojciechowska.pl, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych Użytkowników

1. W zakresie, jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.pl jest zgoda, dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczenia usług prawnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.kancelariawojciechowska.pl jest:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO).

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników, oraz możliwość świadczenia usług prawnych.

 

Pliki cookies

W ramach witryny  pliki coockies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach witryny www.kancelariawojciechowska.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.